Tuhaf Gelenekleriyle Hindistan

0
675

Ganj Nehri Günahlardan Arındırıyor

Hindistan geleneklerine göre Ganj Nehri’ne girmek oldukça kutsal kabul ediliyor. Ganj nehrinde yıkanmak, günahlardan arınmak anlamına geliyor. Ölen bir kimseyi Ganj Nehri kıyısında yakıp küllerini nehre atmak da, ölülerinin ruhlarının özgürleştiğine inanılan bir ritüeldir.

Dikkat! İnekler dokunulmazdır.

Hindulara göre inekler dokunulmazdır. İneklere taptıklarını dahi görebilirsiniz. Buradaki alt neden Krişna adını verdikleri tanrılarının ineğin vücudunda olduklarını düşünmeleridir. İneğin kuyruğundan tutmak ise yemin etmek anlamına gelmektedir.

Onlar ineğin idrarıyla temizlenir, dışkısını alınlarına sürerler. İneği öldüren biri 6 ya da 12 arasında yıkanamaz, temizlenemez, sakalını ve tırnaklarını kesemez. Sosyal yaşamı dahi sona ermiştir. Yasak bittikten sonra kutsal kabul edilen bir ağacın altında büyük bir ziyafet verir. Ağacın yapraklarını tereyağında yakar ve böylece günahlarından arındığına inanılırdı.

Kadınlar birden fazla erkekle evlenebilir.

Hindistan’da İngiliz işgalinden önce kadınların birden fazla eşi olabilirdi. Çoğunlukla da kadın aynı kardeşlerle evlenirdi. Yavaş yavaş azalan bu gelenek, Hindistan’ın ücra köşelerinde yer almaktadır.

İntihara İtibar Eden Gelenek

Hindistan’da intihar etmek kabul gören geleneklerden biridir. İntihar edecek kişi 3 gün oruç tutuyor ve sonra nasıl intihar edeceğini seçiyor. Yaşlıları ya da ağır hasta insanları da Ganj Nehri’ne intihara bırakırlar. Sular yükselince nehir o kişiyi içine çeker. Eğer ki, kişi intihardan kaçarsa şerefini kaybeder ve bir daha insan içine çıkamaz.

Drahoma Geleneği

Drahoma geleneği başlık parası anlamına gelmektedir. Ancak, başlık parasını erkekler değil; kadınlar veriyor. Ailelerin kız çocuk sahibi olmak istememelerinin temelinde de bu vardır.

Kızlarla Köpeklerin Düğünü

7 yaşını dolduran bir genç kız köpekle evlendirilir. Nedeni ise kız çocuğunun evlenene dek köpek tarafından korunacağına inanılmasıdır

Sati Geleneği

Hindistan’da yer alan Sati geleneği tüyler ürpertici bir özelliğe sahiptir. Kocası ölen dul kadınlar ya kendi ya da başkası tarafından benzin dökülüp yakılır. Bu şekilde kadının günahlarından arınıp kocasının yanına gittiği düşünülürdü.

Yılan Oynatma

Hindistan’dan diğer toplumlara dağılan geleneklerden biridir yılan oynatma. Hindistan’ın hemen her köşesinde oynanan bu oyun, turistlerin dikkatini çekmektedir.

Kurbağaların Evlendirilmesi

Hindistan dini geleneklerine göre ‘Yağmur Tanrısı’ öyle istediği için kurbağaların evlendirilmesi gereklidir.

Holi Festivali

Bir tür bahar festivalidir. Hindistan’ın en renkli festivallerinden biridir. Bu festivalde herkes birbirine boyalar atıyor. Baharın gelişinin yanı sıra, yaşlıları yalnızlıktan kurtarmak için yapılan bir eğlence ritüelidir.

Çocukları Yüksekten Atmak

Hindistan geleneği yine şaşırtmaya devam ediyor. Hindistan dini geleneklerine göre, erkek çocuklarını yüksekten atma geleneği, çocukların daha sağlıklı olacağı düşünüldüğü için yapılıyor.Geleneklerin temeline baktığımızda din temelli olduğunu görürüz. Birçok ritüelin temelinde ‘’Tanrı böyle istedi’’ düsturu mevcuttur. Şunu söylemek isteriz ki, ister Hindistan ‘da ister dünyanın başka bir yerinde Holn gibi insana umut veren geleneklerin sürekliliği sağlanmalıdır. Ancak, kadını hor gören, insanlığı açlığa ve ölüme sürükleyen her geleneğin bir mitosa dönüşmesini umut ederek yazıyı izninizle kapatıyorum.